Daarom kiezen voor De Meerpaal!

 
 
PCBS De Meerpaal
‘een veilige aanlegplaats voor iedereen’ 
 
Missie
De Meerpaal wil een veilige aanlegplaats zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Bij ons op school geloven we dat je ‘happy’ voelen, het naar je zin hebben en ‘trots zijn’ op jezelf drie belangrijke zaken zijn die goed moeten zijn, voordat een kind zin krijgt in leren en kan gaan leren. Bij het ene kind duurt het ‘aanmeren’ langer dan bij het andere kind en dat maakt niet uit. Het gaat erom dat we stevig aanmeren, zodat we veilig aan land kunnen. 
 
Wij willen een school en peuterschool zijn waar het kind en zijn of haar toekomst centraal staan. We leiden de kinderen op voor beroepen die misschien nu nog niet bestaan. Als team willen we kinderen helpen zich steeds verder te ontplooien en aan de slag te gaan met de talenten die in ieder kind verborgen zitten. Daarnaast vinden we het belangrijk om een voorbeeld te zijn naar de kinderen toe: we accepteren en respecteren de ander zoals hij of zij is en laten zien dat je samen meer bereikt dan alleen. 
 
Samen zijn we verantwoordelijk voor iedereen die bij ons op school zit en samen kunnen we het tot een succes maken. Dat lukt alleen als we de ander net zo behandelen als we zelf behandeld willen worden en dat raakt aan de Bijbelse opdracht die er voor ons ligt en staat beschreven in Lucas 6:31. Niet altijd makkelijk, maar zeker het proberen waard!

Hartelijke groet namens alle juffen & meesters van PCBS De Meerpaal,

Ryanne van Gool
directeur PCBS De Meerpaal
nieuws

 Nieuws