Ouders

Als ouder bent u onze partner in het begeleiden, opvoeden en onderwijzen van de kinderen. Zo zien wij dat, en we hopen dat u dat ook zo ervaart. Wij vormen samen met u een team, dat werkt aan de ontwikkeling van uw kind. Omdat we samen verantwoordelijkheid dragen voor het opvoeden van uw kind is het belangrijk dat we op één lijn zitten. Kinderen vinden het fijn om thuis met hun ouders te praten over de opvang, school, de juf, vriendjes en vriendinnetjes. Het is voor kinderen een extra stimulans als ouders met hen meeleven.
 
Van onze kant willen we ook graag horen hoe u over onze opvang en ons onderwijs denkt, en welke adviezen en ideeën u heeft. Dat kan via de geplande gesprekken die een paar keer per jaar plaatsvinden. U kunt ook tussendoor een afspraak maken met de pedagogisch medewerkster of leerkracht van uw kind om uw inbreng te geven.