Ziek melden

Kan uw kind door ziekte of om een andere reden niet (op tijd) op school zijn? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. U kunt dit op de volgende manieren doen:
  • Telefonisch: bij voorkeur voor half negen
  • Via Social Schools
  • Een briefje aan iemand meegeven
  • Zelf langskomen