Over De Meerpaal

 

MeerpaalOnze school is een school voor Protestants Christelijk onderwijs en valt onder de SCOH. Wij brengen niet alleen kennis bij, maar ook de zin en bestemming van het leven, waarbij de Bijbel als uitgangspunt en leidraad dient.

Het Christendom is nauw verweven met onze geschiedenis en cultuur. Daarom is het voor ieder mens, kind en volwassene, belangrijk kennis te nemen van inhoud, achtergronden en geschiedenis van het Christelijk geloof. Daarnaast maakt de Meerpaal onderdeel uit van de Brede Buurt School in Duindorp.

De leerkrachten op onze school werken vanuit hun eigen Christelijke levensovertuiging. Vaste punten van herkenning zijn: het gebed aan het begin en einde van elke dag, vertellen uit de Bijbel, zingen van geestelijke liederen en het vieren van de Christelijke feesten. 

Een goed contact tussen school en thuis is van groot belang. Wij informeren u over alle zaken die voor u en uw kind van belang zijn. Wij stellen het op prijs als u op uw beurt ons informeert over zaken die ons kunnen helpen uw kind goed te begeleiden. Door als team een goede sfeer te creƫren willen wij de kinderen een veilige en gezellige omgeving bieden.

Het schoolgebouw is van alle noodzakelijkheden en gemakken voorzien. Zo zijn in alle lokalen digitale borden te vinden. Naast een grote gymzaal is er een speellokaal voor de jongste kinderen van De Meerpaal. Op de tweede verdieping is een ruimte die in de avonduren als oefenruimte voor de twee Scheveningse muziekbands gebruikt wordt en die gedurende de schooltijden dienst doet als multifunctionele ruimte. Op drie manieren werkt onze school aan kwaliteitsverbetering:
1. werken met goede, adequate en moderne ontwikkel- en leermethoden,
2. betrokken en goed personeel en
3. het op tijd aanpassen van het leertraject en -aanbod van uw kind op basis van behaalde resultaten van de leerlingen

Er wordt lesgegeven met behulp van moderne lesmethoden waarbij wij letten op kwaliteit en uiterlijk. Daarnaast moeten de methoden ook toegesneden zijn op het aanbieden van leerinhoud voor zowel de langzame, de snelle als de regulier lerende leerling.
Door samen te werken en veelvuldig inhoudelijk en pedagogisch overleg, willen wij uw kind dat onderwijs aanbieden dat past bij zijn of haar ontwikkeling. De kwaliteit van ons onderwijs wordt in de eerste plaats bepaald door de medewerkers. Wij investeren dan ook volop in de verbetering van onze eigen kwaliteit.