Bestuur

 

Peuter- en basisschool De Meerpaal valt onder het schoolbestuur SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden). De 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal (basis)onderwijs en 22 peuterscholen van SCOH hebben een unieke identiteit en vormen samen een kleurrijk palet. Kinderen kunnen zich bij SCOH optimaal ontplooien. Zij ontdekken de wereld en maken kennis met andere waarden en talenten. Daardoor ontwikkelen zij vertrouwen, in zichzelf én in de ander.
 
Wilt u meer weten over SCOH? Kijk dan op www.scoh.nl[link] 

Het College van Bestuur van SCOH wordt gevormd door Drs. G.J. van Drielen.
Hij wordt in zijn taken ondersteund door vier sectordirecteuren en een bestuursecretaris:
 
De heer G. Brasjen MSc          (sectordirecteur onderwijs, plaatsvervangend voorzitter College van Bestuur)
Mevrouw Mr. R.A. Kolvoort   (sectordirecteur personeel en organisatie)
De heer Drs. B.A. Tukker        (sectordirecteur financiën/controller)
Mevrouw Drs. C. Bulte            (sectordirecteur peuterspeelzalen en voorschool)
Mevrouw Drs. M. van Brakel  (bestuurssecretaris)

Het bestuur, de sectordirecteuren en de bestuurssecretaris geven leiding aan het stafbureau.
Daarnaast hebben we een servicebureau op dezelfde locatie.
Hier wordt de financiële administratie van het bestuur en van de afzonderlijke scholen en peuterspeelzalen verzorgd.
Hoofd van het servicebureau is Peter-Martijn Hellemons.