Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG)

 

Alle jeugdigen in Den Haag moeten kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. Daarvoor is de gemeente Den Haag verantwoordelijk (Jeugdwet). Alle jeugdigen tot 18 jaar die hulp nodig hebben moeten deze ook kunnen krijgen. De gemeente heeft het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ingericht om ervoor te zorgen dat kinderen en ouders de juiste hulp krijgen dichtbij huis.
De verantwoordelijk voor de zorg van een kind ligt in eerste instantie bij het gezin. Wat je zelf kunt doen, of met hulp uit je directe omgeving, staat altijd centraal.

Onder het dak van het CJG werken verschillende organisaties samen. Ouders kunnen bij het CJG terecht voor lichte ondersteuning of met opgroei- en opvoedvragen. Maar ook als je hulp nodig hebt bij psychische problemen en stoornissen bij je kind. De gemeenten financiert namelijk ook de GGZ-hulp aan jeugdigen tot 18 jaar.
Speelt er meer binnen het gezin of in de ontwikkeling van een kind dan kan de gemeente zwaardere jeugdhulp inzetten. 

Elk gezin waarvoor een plan wordt opgesteld om te helpen bij de opvoeding krijgt een gezinscoach aangesteld. Je hebt dus altijd dezelfde contactpersoon.
De gemeente is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst worden. Daarom is de Jeugdbeschermingstafel in het leven geroepen. Jeugdbescherming West heeft de verantwoordelijkheid over de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Tot slot neemt de gemeente Den Haag ook de verantwoordelijk over de meldingen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 1 januari 2015 zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling in Haaglanden samengevoegd tot Veilig Thuis Haaglanden.
Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, maar ook voor omstanders en professionals. Veilig Thuis is te bereiken via 0800-2000. 

Kijk voor meer informatie op www.hoeverandertmijnzorg.nl.