Identiteit

 

Identiteit is voor de Meerpaal de eigenheid en kenmerken van de organisatie. 
Voor de Meerpaal wensen wij een Christelijke identiteit met een open en betrokken houding naar leerkrachten, kinderen en ouders. Daarnaast onderscheidt de Meerpaal zich door een positieve benadering naar elkaar en kinderen en bijpassende beloningen.

Bij identiteit wordt gedacht aan: Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Wat bieden wij aan?
Dit zijn vragen die telkens gesteld moeten blijven worden om te voorkomen dat er sprake kan zijn van een statische identiteit. Voor de Meerpaal is identiteit aan verandering onderhevig en tegelijk herkenbaar en betrouwbaar.
Dit alles is verwoord in de visie en de missie van de school en deze moeten daarom levend zijn en blijven. Het is daarom goed om de missie en de visie als team ‘onder handen te nemen’ en het gezamenlijk te formuleren. Zo creëren wij eigenaarschap en identiteit!

Identiteit onderscheidt ook .. de Meerpaal als bijzondere en unieke school. Tot op heden blijkt onze identiteit ook in de ouderbetrokkenheid, het uitdragen van het Christelijke geloof en het inspelen op de behoeften en persoonlijke omstandigheden van de kinderen en hun ouders. Dat de Meerpaal voor ALLE kinderen is, spreekt voor zich. Ook dit maakt ons tot wie en wat wij zijn. Een school met karakter!