Brede Buurtschool

Onze buurtschool is meer dan alleen een school!
Het is een brede brede buurtschool ........ 
In deze school werken wij samen met de Tweemaster, het Trefpunt, de Sporttuinen en met alle instanties en mensen die op enige wijze betrokken zijn op onze school en kinderen. Denk hierbij ook aan iemand als de wijkagent of de Hoogvliet als het gaat om sponsoring en acties gericht op gezonde voeding en verantwoord snoep.
Maar ook aan de bibliotheek, de sportverenigingen, een culturele instelling, de kerk, de kinderopvang en de peuterspeelzaal.
Zij allen en wij vormen de brede buurtschool Duindorp.

Er zijn verschillende soorten brede buurscholen. Alle brede buurtscholen willen kinderen extra kansen bieden. Hoe ze dit doen, met welke activiteiten en met welke organisatie(s) verschilt per buurt en per school. Geen enkele brede buurtschool is daarom hetzelfde.
Er zijn brede buurtscholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs.
Soms zijn er ook activiteiten voor ouders of voor de buurt, bijvoorbeeld Nederlandse taalles.
Bij ons op school krijgen de leerlingen extra leertijd aangeboden. Ook is er aandacht voor andere talenten die belangrijk zijn om te ontwikkelen. Leerlingen kunnen via de na-schoolse middagactiviteiten maken muziek, dansen, sporten en nog veel meer.