MR / GMR

 

MR
Elke school van SCOH heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en leerkrachten. De functie van deze MR is om mee te denken en mee te beslissen over onderwijsinhoudelijke onderwerpen, het financiële beleid en organisatorische zaken. De verslagen van de MR-vergaderingen kunt u onderaan deze pagina vinden. 

GMR
Voor onderwerpen die verder gaan dan alleen de school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  De scholen zijn onderverdeeld in zes kieskringen en vanuit elke kieskring neemt één ouder en één personeelslid deel. De GMR praat en overlegt met het bestuur, denkt mee, neemt initiatief, kijkt vooruit, denkt na over de consequenties van nieuw beleid, adviseert, toetst. Afhankelijk van het onderwerp heeft zij recht op instemming of advies over het beleid van SCOH. Zij is ook een aanspreekpunt voor de achterban van ouders, personeel, MR’en, schoolleiding en bestuursbureau. Voor meer informatie over de GMR, zie https://www.scoh.nl/over-scoh/gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad.