Daarom kiezen voor De Meerpaal!

 
 
2016-2017 is een schooljaar dat goed is begonnen en vast beter gaat
eindigen en waarin het leren van de leerlingen wederom echt centraal staat.
Maar ook ons eigen leren wordt niet vergeten!

Zo gaan wij door met Positive Behavior Support (PBS) zichtbaar te maken
en uit te dragen in de school. Daarnaast gaan wij wederom aan de slag met
opbrengstgericht leren en werken (FOCUS).
Wij willen op deze wijze de leerlingen nog beter kunnen begeleiden en tot
groei en ontwikkeling brengen. 

Ook dit jaar hebben een aantal collegae ervoor gekozen om bij ons te komen werken.
Doelbewust werken op de Meerpaal, dat is een goede stap in een persoonlijke en
professionele ontwikkeling.

Wij blijven echter wel gewoon De Meerpaal, de school die u kent of graag wil leren kennen.  

De Meerpaal in Duindorp, een school om te bezoeken!
Vriendelijke groet, team de Meerpaal.
nieuws

 Nieuws